reiseforsikring

På våre turer må du sørge for å ha en fullgod ulykkes- og sykeforsikring, som også inkluderer eventuell hjemtransport. Du er selv ansvarlig for å ha med forsikringsbevis på turen vår. Forsikringen bør dekke avbestillings, reisegods, ansvar, forsinkelser, tapt ferieformål (hvis du skulle skade deg før avreise kan du fortsatt reise til Spania f.eks. men klatring blir vanskelig). Pass også på at forsikring dekker det valgte geografiske området.

spanialandskap_blomster.jpg

ansvarserklæring

Du plikter å ha lest og satt deg inn i vår ansvarserklæring før du melder deg på turen. Den kan du lese under, eller laste ned her

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ansvarserklæring for Klatreeventyr AS

 

Ved å signere på at du har lest denne ansvarserklæringen bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene for å bli med på våre reiser. Disse er som følger:

-          Du erkjenner at klatring innebærer elementer av risiko som i verste fall kan føre til alvorlige               ulykker, skade eller tap av liv.

-          Du har gyldig brattkort

-          Du er over 18 år

-          Du er pliktig å ha tegnet en fullgod reise-,syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en               eventuell hjemtransport.

-          Turlederene kan juridisk i Spania ikke betegnes som klatreguider, men vil heller fungere                som veivisere og trenere under klatringen

-          Du skal følge de instrukser, anvisninger og pålegg som turlederne gir på reisen.

Du er kjent med at du deltar på eget ansvar, og at Klatreeventyr AS ikke skal holdes rettslig erstatningsansvarlig ved skade eller død.

Reisegarantifondet

Klatreeventyr AS er medlem av Reisegarantifondet. Dette er lovpålagt, og sørger for at arrangører av pakkereiser og sammensatte reiser stiller en garanti for at de reisende får refundert sine forskuddsbetalinger og/eller en alternativ hjemreise hvis en arrangør går konkurs.

 

rgf_logo_jpg.jpg
2018_04_29_DSC08557.jpg